Medlemskontingent

 

Et fuldt års kontinget er 225 kroner…

Uanset hvor meget du deltager, så koster det foreløbigt kun 225 kr. for hele 2018
Kontingetet opkræves 1. Januar ( periode 1.januar – 31. december)

Dette kan lade sig gøre ved, at alt arbejde/ vejledning udelukkende er baseret på frivillighed.
Lokaler og faciliteter er stillet gratis til rådighed af kommunen…

 -Vi er nu 153 aktive medlemmer
-men der er også plads til dig…