Træsløjd

Åben træværksted på Nordagerskolen
Tirsdage kl. 16.30-18.00
Første gang 24. september 2019 


Vejleder: John Jørgensen