Læsegruppe

Tovholder: Anne Guldholm Johansen, Tlf/SMS: 22500496,  anneguldholmjohansen@gmail.com

 

 

 

Evalueringsmøde inden “juleferien” torsdag 28. november 2019
på Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe Lokale A2 , (i nederste etage)

Læsegruppen rent praktisk!
Det foregår rent praktisk sådan, at der i efteråret læses 3 bøger( september, Oktober og november)
og i “foråret  (Januar, Februar og Marts) også læses 3 bøger. Undertegnede fremskaffer bøgerne,
der så vil ligge klar til afhentning på Ringe Bibliotek, når I har modtaget klarmelding via SMS/ Mail.
Vi har månedens bog til læsning ca. 1. måned og herefter mødes vi til evaluering på Guldhøj.
Hver enkelt afleverer bogen på biblioteket ( HUSK AT SCANNE BOGEN VED AFLEVERINGEN)
- ellers kvitteres med bøde!

Med venlig hilsen
Anne Guldholm Johansen

Nye bøger som vi skal læse i det “Nye År”…
Hermed beskrivelse af de 3 valgte bøger til det nye år…
Dato’erne på evalueringsmøder fastlægges ved mødet 28. november 2019…