Generalforsamling

15. marts 2018

 

 

 

 

 

 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på Ringe Bibliotek 15. marts 2018.
Vi takker for et godt fremmøde. Her kort om valg til bestyrelsen, suppleanter, revisor og festudvalg…

VALG:
Formand Jytte Simonsen modtog genvalg, og blev valgt for 2 år mere
Bestyrelsesmedlem Marianne Fischer modtog genvalg, og blev valgt for 2 år mere.
Bestyrelsesmedlem Birte Pedersen modtog genvalg, og blev valgt for 2 år mere.
Revisor Jørgen Rasmussen ønskede ikke genvalg. Ny revisor er Mogens Engberg er valgt for 2 år..
1. Suppleant Jonna Serve modtog genvalg, og blev valgt for 2 år.
NY 2. Suppleant Henning Larsen er valgt for 2 år
Festudvalg: Linda Christensen, Else Madsen og Søren Hansen er det nye festudvalg.

Læs et fyldigt referat fra mødet: Referat Generalforsamling 15. marts 2018