Generalforsamling

Aflysning af Generalforsamling 2020…

 

 

 

 

 

 

Aflysning p.g.a. Corona…
I bestyrelsen var der flertal for at udsætte generalforsamlingen til 2021…
Så generalforsamling 2020 er dermed definitivt aflyst…

Næste generalforsamling vil blive gennemført marts 2021…

Referat af Bestyrelsesmøde / PDF Bestyrelsesmøde 11 juni 2020