Generalforsamling

Foreløbig aflysning af Generalforsamling 22.marts 2021…

 

 

 

 

 

 

Aflysning p.g.a. Corona…
Foreløbig er generalforsamling 22. marts 2021 aflyst…

Vi håber at vi senere på året kan afholde en generalforsamling…