Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

blev afholdt 24. marts 2022…

Her er referatet af mødet…

KLIK:   Referatet af Generalforsamling marts 2022

 

 

 

 

Tak for deltagelsen… Bestyrelsen